Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

...že či ťa to baví... | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Dielo mesiaca december

Oľga Paštéková

...že či ťa to baví...


Dielo je prezentované na výstave s názvom Plus Mínus. Súčasné slovenské umenie zo zbierok Galérie mesta Bratislavy v Oblastnej galérii v Liberci (28. september 2018 – 6. január 2019).

Oľga Paštéková

2003 – 2009      VŠVU, Bratislava, prof. D Fischer, V. Popovič, I. Csudai

2008                 Akademie der bildenden Künste, Viedeň, prof. D. Richter

2009                 finalistka súťaže Maľba roka – Cena Nadácie VÚB

2012                 finalistka súťaže Maľba roka – Cena Nadácie VÚB

2013                 finalistka súťaže Maľba roka – Cena Nadácie VÚB

Oľga Paštéková:  ... že či ťa to baví...  2010, akryl, plátno, 120 x 140 cm, inv. č.: GMB A 6240

Oľga Paštéková sa venuje predovšetkým maľbe, ale cudzie jej nie je ani médium videofilmu (Vo vetre, 2006; Petržalka po polnoci, 2007). Jej témou je od samého začiatku metaforický obraz obáv živých bytostí (ľudí a zvierat). Tieto sa zviditeľňujú vo forme tieňov, fantómov, a sú spojené s daným prostredím. Tento priestor špecifikuje aj časovým úsekom, nocou, vymedzuje ho ako štvrtá dimenzia. Noc v jej priestoroch sa objavuje ako prirodzené prostredie – niečo zahladzuje, niečo zatajuje, obrysy roztápa na neisté čiary a tvary (Nočný chodec, 2008 – 2010). Spočiatku túto scénu nazýva medzisvetom (séria Medzi), v atmosfére tajomnej a strašidelnej noci sa odohrávajú príbehy tvorov na hranici dňa a noci, neskôr, po prekročení tejto hranice, sa autorka naplno odovzdáva vábeniu noci a jej tvorov (séria Insomnia) s ich príbehmi, legendami, osamelosťou a večnou úzkosťou. Tieto bytosti personifikujú obavy za svetla potláčané. V noci, keď rozum spí, sa prebúdzajú a ako príšery sa potulujú po sídlisku. Autorkine diela sa stávajú naratívnym prerozprávaním Goyovho erbového obrazu zo série Caprichos, Spánok rozumu plodí príšery (1797 – 1798), ktorý zachytáva večný stav človeka s existenciálnymi úzkosťami. Autorka na to použila svojskú kombinovanú techniku maľby, akrylovej farby s čiernym tušom alebo fluorescenčnou farbou a tiež autorský postup rozpitého spôsobu maľby, ktorý korešponduje s vlastnosťami pripisovanými sprievodným javom noci (neisté videnie v obrysoch) alebo aktu snívania (sny, nočné mory). Tieto nočné cykly na kratší čas vystriedali napríklad étericky pôsobiace grafiky (Ozvena krokov) alebo expresívne maľby z cyklu Petržalka 19:05, ktoré vypovedali o domácom násilí. V základe však zostáva jej tvorba kompaktná a odvíja sa v rovnakom duchu. V niektorých maliarskych cykloch jednoznačne poukazuje na mýtickú interpretáciu symbolických figúr rozprávok a legiend (Rotkäppchen), inokedy viac inklinuje k metaforickému zobrazeniu, ktoré ponúka širšie možnosti interpretácie (Nočná hliadka). Stálymi formálnymi riešeniami sú neisté kontúry a množstvo bielych, čiernych a šedých tónov rôznej intenzity. Monochrómna farebnosť zatláča akýkoľvek výjav do sveta sivého, tmavého prostredia, resp. sivej betónovej „džungle“ sídliska.

Maľba ... že či ťa to baví... pochádza zo série Medzi, ktorá vznikla na začiatku autorkinho zrelého tvorivého obdobia, keď prekročila prah sveta svetla a tmy a našla tiene bytostí, s ktorými sa musí žiť, či sú vlastné alebo cudzie.

Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky 20. a 21. storočia

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca November 2018
Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Január 2019
Ohňostroj v Hofvijver
Autor: Romeyn de Hooghe

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.