Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vietor | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca apríl

Jaroslav KOČIŠ

Vietor


Jaroslav KOČIŠ

(1933, Veselí nad Moravou, ČR – 1990, Bratislava)

 

Vietor

1964

B 1737, drevo, v.: 50 cm, neznačené

Proveniencia: Dielo Vietor sa dostalo do zbierok GMB v roku 1998 kúpou.

Dielo je prezentované v stálej expozícii s názvom fenomény v Pálffyho paláci.

 

Jaroslav Kočiš študoval v  rokoch 1955 – 1961 na VŠVU v Bratislave u prof. J. Kostku.

V rokoch 1961 – 1965 sa v rámci Konfrontácií uskutočnilo päť výstav, ktoré deklarovali nový prístup a tendenciu nefiguratívneho umenia s charakteristickou polohou informelu. Ako pravidelný účastník týchto výstav Kočiš rozširuje svoju sochársku tvorbu o štrukturálnu maľbu a grafiku, ako aj o asamblážové objekty. Od samého začiatku hľadá nielen nový spôsob formovania vzťahu a hmoty, ale aj nový výraz, ktorý by zdôrazňoval totemickú podstatu sochy (Totem, 1966). V súlade s tým dáva priestor spontánnosti a inštinktu a sile mágie vo výraze. Vďaka tejto elementárnej energii sa posilňuje pôsobivosť diel. Zameriava sa na kombinovanie prírodných materiálov, predovšetkým na používania dreva a kovu, v asamblážových objektoch živice, textilu a pod. Vrstvením materiálov docieľuje reliéfnu štruktúru diel skrývajúcu viaceré tušené významy. V drevených sochách perforáciou a prepaľovaním podčiarkuje charakter mágie. Pracuje s elementárnymi formami vyvolávajúcimi pocit archaickosti. Jeho sochy zároveň slúžia na uchovávanie spomienok, hodnôt ľudskej kultúry (Schránka, 1965) a sú tvorené aj ako novodobé zdroje modlitby (Oltáre, Organy, 1966). Kočišove štrukturálne obrazy a reliéfy tiež fixujú rôzne spomienky a predstavy, ktorých bohato rozvrstvený povrch sa stáva archeologickým náleziskom autorových subjektívnych pocitov (Osihotenosť, Nálezisko, Možné cesty, 1964). Práce z cyklu Metamorfózy boli vytvorené ako organické plastiky zachytávajúce proces vzniku a zániku, premeny života a podôb človeka. V 70. rokoch realizuje celý rad monumentálnych plastík pre architektúru. V 80. rokoch sa vracia k vlastným začiatkom, ale jeho tvorba sa uzatvára bez výraznejších zmien.

Dielo Vietor je ťažiskovým dielom autorovho vrcholného tvorivého obdobia v 60. rokoch. Z rôznych kúskov dreva poskladaný a časom ohlodaný tvar stojí vo svojej vetrom ošľahanej majestátnosti ako totem. Náznak zvieracej lebky umocňuje návrat do historických hlbín prvopočiatočných štádií vzniku ľudskej kultúry. Môže však vyjadrovať aj slobodu ducha zvieraťa s vlasmi vejúcimi vo vetre. Prirodzenosť a inštinkt ako dôležité hodnoty daného obdobia sú základnými sprievodnými charakteristikami Kočišovej tvorby.

 

Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky maľby a sochy 20. a 21. storočia

 

Literatúra: LOVIŠKOVÁ, D. – ŠEVEČEK, L.: České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia. [Kat. výst.] GMAB, Trenčín 2008, s. 121; ZUBAĽ, R.: Jaroslav Kočiš. Konfrontácie (obrazy, reliéfy, plastiky). [Kat. výst.] Galéria Linea, Bratislava 2002; BACHRATÝ, B.: Jaroslav Kočiš. Výber z tvorby. [Kat. výst.] ZSVU, Bratislava 1988.

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca Marec 2018
Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa
Autor: Tadeusz Ajdukiewicz
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Máj 2018
Defilé cisárskej generality v Prešporku 1841
Autor: Antal József Strohmayer

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.