Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY  

 

Trvanie: 60 minút, pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 minút

Prihlasovanie: 7 dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk alebo na tel. 02/5443 2807

Vstupné:

deti MŠ        - 1,00 €

žiaci ZŠ a SŠ - 1,50 €

študenti VŠ   - 2,50 €

Pedagogický sprievod - vstup zdarma.

Je možné využiť kultúrne poukazy.


K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM (NOV. 2018 – JAN 2019)


PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA
 


LADOVE HRAČKY

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

výstava Vianoce Josefa Ladu

do 24.2. 2019

Josef Lada je autorom jedných z najpodmanivejších českých zimných a nočných krajiniek. Zachytil ich s láskou, vrúcnosťou, jednoduchosťou a úprimnosťou. Ladom ilustrované rozprávky majú nezameniteľný rukopis, ktorý zanechal výraznú stopu v nejednom detskom srdci. Program inšpirovaný detským svetom hračiek a ľudovou kultúrou nás zavedie k výrobe jednoduchej hračky ako zo starých čias.   


PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV


JOSEF LADA – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

výstava Vianoce Josefa Ladu

do 24.2. 2019

Komentovaná prehliadka o živote a diele ikonického českého výtvarníka Josefa Ladu. Lektorské sprievody bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.


K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

NEBESKÝ JERUZALEM

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotického umenia

Týmito slovami označovali stredovekí ľudia všetko to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť, alebo čo priamo uvideli napríklad vo výzdobe katedrály. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč alebo prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí, ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom na okamih pripodobníme.

 

POTULKY KRAJINOU

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 19. storočia

V novej stálej expozícii nazvanej Poldruha storočia sa prejdeme rôznymi typmi krajín bez toho, aby nás boleli nohy či chrbát od batoha. Bude to však poctivá túra, ktorá preverí naše orientačné schopnosti a turistické znalosti. V ateliéri sa zas stretneme len s jednou krajinou, tou nami vytvorenou a možno i nečakanou.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

MAĽBE POD KOŽU

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohlo v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

FULLA DO VRECKA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Benka, Fulla, Galanda, Bazovský... Aké zvučné mená! Čo však urobilo týchto umelcov takými žiadanými a populárnymi? Na výstave sa okrem zoznámenia s ich dielami pokúsime odpovedať aj na otázky fungovania, reklamy, marketingu a trhu s umením. V ateliéri sa potešíme malým suvenírom len pre seba.

 

OBRAZ – ODRAZ

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY KU STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

UMENIE GOTIKY
Pálffyho palác, Panská 19


UMENIE BAROKA

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11


UMENIE 19. STOROČIA

Pálffyho palác, Panská 19


UMENIE 20. a 21. STOROČIA

Pálffyho palác, Panská 19

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

 

PREMIETAČKA U VÁS ALEBO U NÁS

 

Zhasnite, zastrite okná a objednajte si od nás lektora, ktorý príde priamo k vám (cca do 100km) do triedy aj s premietačkou (dataprojektorom), aby spolu s vašimi žiakmi rozprúdil pútavú diskusiu o témach z dejín umenia. Alebo sa vyberte k nám do historických priestorov Pálffyho paláca a okrem premietania sa prejdeme aj medzi dielami – originálmi. Všetky ponúkané témy prispôsobujeme cieľovej skupine, od najmenších detí až po dospievajúcich žiakov.

Y NA VÝBER:

UMELCI A OBJEDNÁVATELIA – Dnes silno vnímame, kto vytvoril slávne dielo, ale vieme aj pre koho? Kedysi mali objednávatelia neraz väčšiu vážnosť ako umelci. Pre koho teda vzniká umenie dnes a v minulosti? Odráža sa to aj na samotných dielach?

 

KÔŇ – Na základe rozdielností v rámci jediného motívu prenikneme do najrozmanitejších uhlov pohľadu a východísk pri vzniku umeleckého diela. Pochopíme, čo je to sloh, štýl či zámer v umení.

 

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá?

 

DOBRÍ A ZLÍ KLAMÁRI – Pomysleli by ste si, že na dejiny umenia sa dá nazerať aj z perspektívy klamania a neklamania? Nuž, aj klamať je umenie, a práve v umení je klam vyslovene doma. Či je to zlá, alebo dobrá správa, spoznáme spoločne.

 

VAŠA TÉMA – Máte oblasť, ktorá by sa práve hodila do kontextu vyučovania? Alebo ste dostali nápad na skvelú tému, ktorá nie je v našej ponuke? Sem s ňou a pri dostatočnom predstihu (dva týždne) vám ju radi pripravíme a zrealizujeme!

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!  

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.