Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM – OKTÓBER 2018

 

 

ŠABLÓNOVÉ KRÁĽOVSTVO

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Skupina 4

od 21. 9. do 4. 11. 2018

Je pravda, že nielen deti, ale aj dospelí sa radi hrajú? Ak áno, hravosť by sme mohli hľadať a objaviť aj medzi dielami dospelých umelcov. Na výstave štyroch autoriek zo zoskupenia Skupina 4 si viaceré obrazy predstavíme ako zábavnú stavebnicu a v ateliéri si ju buď vyrobíme, alebo sa s ňou zahráme. A možno oboje.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

HEBKÉ HRANY

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Emőke Vargová – Premium Line

od 12. 9. do 28. 10. 2018

Diela Emőke Vargovej bývajú príťažlivé tak pre ich prácnu remeselnosť a komplikované postupy, ako aj pre ich významovú senzibilitu a zmysel pre detail. Po prechádzke kompozíciami inšpirovanými prostredím hotelov a atmosférou letovísk ostaneme aj v tvorivej časti pri autorkinom obľúbenom mäkkom materiáli, akým je textil.

 

UMELECKÉ ABECEČKO

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Skupina 4

od 21. 9. do 4. 11. 2018

Kedysi to bola veľká móda – modelárstvo. A k tomu legendárne ABC. Viete, že tento medzi chlapcami i dievčatami niekdajšieho Československa obľúbený časopis ešte stále vychádza? Sú v ňom vystrihovačky, s ktorými môžete zápasiť aj celé dni, kým príde zaslúžená odmena – dokonalý 3D model. Časopis vznikol v roku 1957, rok pred založením Skupiny 4, ktorú tvorila štvorica výtvarníčok, takisto zaujatých svetom geometrie a konštruovania. V rámci programu sa pokúsime preniesť do 3D modelov práve ich diela.

 

PRE TÍNEDŽEROV

 

POTEMNÝ WORKSHOP

Pálffyho palác, Panská 19

výstava Furta Sacra

do 11. 11. 2018

Výstava Furta Sacra (po latinsky svätokrádež) predstavuje diela štyroch autorov (M. Čorejová, O. McConnie, M. Pomichal, L. Teren), ktorí radi preberajú symbolické motívy z minulosti, aby ich súčasným jazykom kombinovali do nových, príťažlivo napätých celkov. Chimérické zobrazenia sú však nadčasové a sú i populárne – veď koľko žiakov v triede si dnes napríklad oblieklo tričko s lebkou? Na výklade neopomenieme ani ikony „čiernych“ obrazov, akými boli Bosch či Goya, spoznáme alegórie ako Memento mori, a v ateliéri niečo z toho zhmotníme grafickou technikou.

 

 

 

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

NEBESKÝ JERUZALEM

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotického umenia

Týmito slovami označovali stredovekí ľudia všetko to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť, alebo čo priamo uvideli napríklad vo výzdobe katedrály. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč alebo prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí, ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom na okamih pripodobníme.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

MAĽBE POD KOŽU

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia barokového umenia

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohlo v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

OBRAZ – ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

KLASICKÉ LEKTORSKÉ SPRIEVODY KU VŠETKÝM VYMENOVANÝM VÝSTAVÁM

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

Praktické informácie

 

 

PREMIETAČKA U VÁS

 

Zhasnite, zastrite okná a objednajte si od nás lektora, ktorý príde priamo k vám do triedy aj s premietačkou (dataprojektorom), aby spolu s vašimi žiakmi rozprúdil pútavú diskusiu o témach z dejín umenia. Všetky ponúkané témy prispôsobujeme cieľovej skupine, od najmenších detí až po dospievajúcich žiakov.

 

TÉMY NA VÝBER: T

ÉMY NA VÝBER:

UMELCI A OBJEDNÁVATELIA – Dnes silno vnímame, kto vytvoril slávne dielo, ale vieme aj pre koho? Kedysi mali objednávatelia neraz väčšiu vážnosť ako umelci. Pre koho teda vzniká umenie dnes a v minulosti? Odráža sa to aj na samotných dielach?

 

KÔŇ – Na základe rozdielností v rámci jediného motívu prenikneme do najrozmanitejších uhlov pohľadu a východísk pri vzniku umeleckého diela. Pochopíme, čo je to sloh, štýl či zámer v umení.

 

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá?

 

DOBRÍ A ZLÍ KLAMÁRI – Pomysleli by ste si, že na dejiny umenia sa dá nazerať aj z perspektívy klamania a neklamania? Nuž, aj klamať je umenie, a práve v umení je klam vyslovene doma. Či je to zlá, alebo dobrá správa, spoznáme spoločne.

 

VAŠA TÉMA – Máte oblasť, ktorá by sa práve hodila do kontextu vyučovania? Alebo ste dostali nápad na skvelú tému, ktorá nie je v našej ponuke? Sem s ňou a pri dostatočnom predstihu (dva týždne) vám ju radi pripravíme a zrealizujeme!

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma. O využití kultúrnych poukazov sa prosím u nás informujte.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!  

 

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.